O stretkáchSú to pravidelné, zábavno-formačné stretnutia, ktoré majú vychovávať podľa Preventívneho systému Dona Bosca k tomu, aby bolo dieťa „Slušným človekom a dobrým kresťanom„. Stretká majú max. 12 členov aby sa mohol zachovať osobný prístup.

 

Na stretkách sa deťom venujú animátori-dobrovoľníci, ktorí si každé jedno stretko pripravujú podľa itinerárov, ktoré zostavujú na základe potrieb, ktoré majú deti, záujmu detí a podľa ich veku.

 

Podľa Preventívneho systému Dona Bosca (ďalej už len PS) , každé stretko obsahuje všetky štyri oblasti integrálneho rozvoja osobnosti:

 

1. DOMOV: „miesto, kde sme prijatí takí, akí sme a miesto, kde sa cítime dobre“ (podľa PS) – Na stretku je každý jednotlivec prijatý taký aký je. Stretko je miesto kde sa budujú priateľské vzťahy medzi deťmi.

2. IHRISKO: „miesto, kde sa spolu zabávame“ (podľa PS) – Na stretku sa spoločne deti zabávajú a hrajú hry, ktoré majú motivačný a výchovný charakter.

3. ŠKOLA: „škola, ktorá učí do života“ (podľa PS) – Na stretku sa cez rôzne aktivity dieťa učí praktické veci do života, učí sa byť „slušným človekom a dobrým kresťanom“.

4.KAPLNKA:„miesto, kde duchovne rastieme“ (podľa PS) – Na stretku sa deti učia byť aj „dobrými kresťanmi“. Po stretku nasleduje sv. omša, do ktorej sa deti aktívne zapájajú čítaním , prosbami, nesením obetných darov a spevom.

 

 

Kedy a kde?

dievčatá 9-10 rokov 16:30 (piatok) – na fare v Galante
Martina Bauerová

dievčatá 11-14 rokov 16:30 (štvrtok) – oratko v saleziánskom dome
Lucia Príbelská

chlapci 7-12 rokov 16:30 (streda) – na fare v Galante
Adam Bauer

animátori 17:45 (sobota) – oratko v saleziánskom dome
Matej Janeba

 
CEZ PRÁZDNINY STRETKÁ NIE SÚ!

 

 

PRIDANÉ 28. október, 2013 o 16:42
Vyhľadávanie

Prihlásenie