Modlitba 2013

phone to us

1. ODVAHA ZASTAVIŤ SA / Úvod do témy

„Modlitba není recitace naučených vět.
Modlitba je rozhovor nebo mlčení v přítomnosti milujícího Boha.
Chci-li být opravdu křesťanem a ne si na něj jen ve chvílích volna, když zrovna nemám nic jiného na práci, hrát, potom se modlitbou musí stát všechno, co dělám.
Modlitbou může být, že namažu vrzající dveře nebo spravím kapající vodovod, kvůli kterému mi manželka už tři měsíce nadává.
Modlitbou může být dopis, který už dlouho někomu dlužím a do kterého se mi třeba vůbec nechce. Vždycky, když vyjdu ze sebe a otočím se k Bohu, má práce, jednání či nemoc se stává modlitbou.
Modlit se znamená počítat s Boží existencí, brát vážně jeho přítomnost, uznávat jeho moc a důvěřovat mu. Modlit se znamená nabídnout se Bohu, hledat jeho vůli, odpovídat na jeho vedení. Modlit se znamená přinášet před něj radost i bídu světa v zastoupení za mnohé.
Modlit se znamená žít v jistotě, že Bůh je mým Pánem a vládcem a že počítá s mou pomocí v proměňování světa v Boží království.“ Vojtěch Cikrle: Aby mohlo vyrůst něco krásnějšího

Príhovor na stiahnutie tu!

 

 

2. S Dôverou… / …ako k Otcovi

Príhovor na stiahnutie tu!

 

 

3. byť BOH-A-TY/ Život v milosti

Príhovor na stiahnutie tu!

 

 

4. MOC MODLITBY / Ranná modlitba

„Ak vieme, že modlitba má nekonečnú moc ovplyvniť všetko, neoplatí sa kvôli tomu vstať hoci aj 10 min. skôr?!“

Príhovor na stiahnutie tu!

 

 

5. MOC VZIAŤ DO NEBA/ Sviatosti

“Pre nás je to očakávanie samotného Krista, ktorý nás príde vziať, aby nás priviedol na slávnosť bez konca, ako to už urobil so svojou Najsvätejšou Matkou Máriou, ktorú vzal so sebou do neba.” pápež František 11. august 2013

Príhovor na stiahnutie tu!

 

 

6. INŠPIROVANÍ/ rásť sBožím Slovom

„Niekedy počujem ľudí hovoriť: ,Prečo by som ja mal čítať Bibliu? To patrí takým, ktorí žijú za múrmi kláštora!´
Ja vám však hovorím: Vy potrebujete Bibliu viac ako tí, ktorí žijú v kláštore. Pretože vy žijete mimo kláštorných múrov v plnom zmätku a dianí tohto sveta. To vy ste neustále vystavení novým zápasom, bojom a ranám. Potrebujete Písmo neustále, aby ste z neho čerpali silu pre svoj každodenný život!“ (Ján Zlatoústy)

Príhovor na stiahnutie tu!

 

 

7. VÄČŠÍ POKOROU/ Večerná modlitba

“Najlepší liek, aký som objavil, je modlitba. Tým, ktorých trápia problémy a malomyseľnosť, ktorí majú problémy, nepokojný spánok a depresie, z celého srdca odporúčam jednoduchý zvyk – modliť sa. Modlitba utíši ducha a posilní myseľ viac, než ktorýkoľvek iný terapeutický prostriedok známy človeku.” (Významný lekár)

 

5 x P večernej modlitby:
1.) POĎAKOVAŤ;
2.) POPROSIŤ o odpustenie a ochranu
3.) PONÚKNUŤ všetko, čo som spravil, resp. nespravil
4.) POUČIŤ sa z dobrého a zlého
5.) POSVÄTIŤ a POŽEHNAŤ

Príhovor na stiahnutie tu!

 

 

8. MÚDRE “NAJPRV”/ Modlitba počas dňa

Príhovor na stiahnutie tu!

 

 

9. S ŇOU ZA NÍM/ Ruženec

“Mária nás sprevádza, zápasí spolu s nami, posilňuje kresťanov v boji proti silám zla. Modlitba s Máriou, osobitne ruženec… dobre počúvajte: ruženec! … Modlíte sa denne ruženec? … Naozaj?… To je ono. Modlitba s Máriou, osobitne ruženec, má aj tento rozmer úsilia zo všetkých síl, rozmer zápasu, ako modlitba, ktorá posilňuje v boji proti Zlému a jeho komplicom. V boji nás posilňuje aj ruženec!” František

Príhovor na stiahnutie tu!

 

 

10. PRED KRISTOM/ Adorácia

Ježiš hovorí Cataline:„Očakávam vás vo svätostánku a vo svätej monštrancii, aby ste mali podiel na sláve môjho Otca, aby ste prijali plamene Ducha Svätého, aby ste milými slovami hovorili o nebi a o láske, ktorá vás očakáva, o šťastí, ktoré vám sľubujem a dám.“
„Vy, ktorí ma navštevujete pri mojich oltároch, by ste mali vedieť,
že už kráčate po pôde rajskej záhrady, lebo hoci je pravda,
že nebo je na konci, už teraz máte istotu, že je to vaše dedičstvo,
lebo skrze vieru máte istotu skutočného víťazstva vo svojich
skúškach, súženiach a pochybnostiach.”

Príhovor na stiahnutie tu!

 

 

ZÁVER/ 5 stupňov modlitby

Ako hovorí sv. Augustín: “Kto sa naučí modliť, naučí sa žiť”

Materialy zo záverečného stretnutia o modlitbe po ukončení príhovorov:  MODLITBA 2013

PRIDANÉ 24. október, 2013 o 21:41
Vyhľadávanie

Prihlásenie