Svetlo viery 2013

03-entra-en-mi-noche-ttt-1012x1024

1.PRED TVOJIMI DVERAMI ČAKÁ BOH

“Pred tvojimi, tak ako pre mojimi dverami čaká Boh. Volajúci, pozývajúci, sľubujúci… Viera je odpoveď, otvorenie a pozvanie, aby vstúpil do domu môjho života, do každej izby a kúta, myšlienok, slov, zvykov”

 

„Kto sa rozhodne neuveriť, musí si v živote vystačiť sám!“

 

„Posledné dva mesiace Roku viery 2013 sa spoločne povzbuďme vo viere. Nech k tomu poslúžia aj táto kolekcia príhovorov citujúcich prvú encykliku pápeža Františka“

 

Príhovor na stiahnutie TU!

 

2.DOVOĽ VSTÚPIŤ A RÁSŤ

“Dnes- každý deň, no dnes osobitným spôsobom Ježiš rozsieva. Keď prijímame Božie slovo, vtedy sme Poľom viery! Prosím vás, dovoľte, aby Kristus a jeho slovo vstúpili do vášho života, dovoľte vstúpiť zrnu Božieho slova, dovoľte mu vyklíčiť, dovoľte mu rásť.” František.

 

„Z množstva hlbokých myšlienok zakončím jednou, ktorá obzvlášť nám, učiteľom a vychovávateľom, dáva odvahu pokračovať na našej ceste: „Kresťania vo svojej chudobe zasejú semeno také bohaté, že sa stane veľkým stromom schopným zaplniť zem svojím ovocím.“
( LF 37)

 

Príhovor na stiahnutie TU!

 

3.S ALEBO BEZ KRISTA

 

„V dejinách Cirkvi boli dve skupiny kresťanov: kresťania slova, teda tí «Pane, Pane…» a kresťania skutkov, tí praví. Vždy tu bolo pokušenie žiť naše kresťanstvo mimo tej skaly, ktorou je Kristus. Jediný, kto nám dáva slobodu hovoriť Bohu «Otče» je Kristus, skala. Je jediný, kto je pre nás oporou v ťažkých časoch. Ako hovorí Ježiš: Prší, rieky sa rozvodňujú, fúka vietor, ale keď je tu skala, sme v bezpečí; keď sú to len slová, tie uletia, nie sú nanič. Kresťanstvo bez Ježiša, kresťanstvo bez Krista je pokušením týchto ‚kresťanov slov‘. Bolo to v Cirkvi v minulosti a stáva sa to aj dnes: byť kresťanmi bez Krista.
Tí prví majú istú radosť, ale povrchnú. Tí druhí žijú v nepretržitej čiernej hodinke trúchlivosti, nevedia, čo je kresťanská radosť. Nedokážu sa tešiť zo života, ktorý nám dáva Ježiš, lebo nevedia s Ježišom hovoriť. Necítia sa byť postavení na Ježišovi, s tou pevnosťou, ktorú dáva Ježišova prítomnosť. Nielenže nemajú radosť, nemajú ani slobodu. Tí sú otrokmi povrchnosti, toho tak rozšíreného spôsobu života. Tamtí sú otrokmi neúprosnosti, nie sú slobodní. V ich životoch Duch Svätý nemá miesto. A Duch je ten, ktorý nám dáva slobodu! Pán nás dnes volá, aby sme budovali náš kresťanský život na ňom, ako na skale. To nám dá slobodu, on nám pošle Ducha, on nám pomôže ísť ďalej s radosťou po jeho ceste, ktorú nám ponúka.“ František, 27.6. 2013

 

Príhovor na stiahnutie TU!

 

4. BYŤ „JEHO“

 

“Cirkev všetkým ponúka možnosť kráčať po ceste svätosti, ktorá je cestou kresťana.
,Čo môžem urobiť ja, slabý, krehký, hriešnik?´ Boh ti odpovedá: neboj sa svätosti, nemaj strach mieriť k výšinám, nechať sa milovať a očistiť Bohom, neboj sa dovoliť Duchu Svätému, aby ťa viedol. Nechajme sa „nakaziť“ Božou svätosťou. Ku svätosti je povolaný každý kresťan (porov. Lumen gentium, 39-42). Svätosť nespočíva predovšetkým v konaní mimoriadnych vecí, ale v tom, že necháme pôsobiť Boha” pápež František

Príhovor na stiahnutie TU!

 

 

5. V(Y)BUDOVANÍ

 

Sme súčasťou Cirkvi, ba čo viac, stávame sa budovateľmi Cirkvi a aktérmi dejín.

V Ježišovej Cirkvi sme my živými kameňmi a Ježiš nás žiada, aby sme budovali jeho Cirkev, každý z nás je jedným živým kameňom, je kúskom stavby, a keď príde dážď, ak chýba tento kúsok, tvoria sa priesaky a voda preniká do domu.
Zostáva však jedna otázka: odkiaľ začať? Koho požiadame, aby to začal?…”  (František)
 
Príhovor na stiahnutie TU!
PRIDANÉ 24. október, 2013 o 21:13
Vyhľadávanie

Prihlásenie