Obnova podľa DESATORA

Dôvera I.

Byť dôveryhodným 

Dôvera je jediná vec, ktorá dokáže meniť všetko. Nič nemotivuje človeka tak ako dôvera: „Dôverujem ti!“ Ona ovplyvňuje naše životy neustále. No, môžem dôverovať sám sebe? Som dôveryhodný (hodný dôvery)? V kroku pri budovaní dôvery ide o súlad mojich slov, skutkov a tým, čo som…

Evanjelium podľa Matúša – kapitola 5, 17-37

Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. …


Dôvera II.
K druhým

Druhý krok spočíva v mojej iniciatíve dôverovať, v boji s mojim egom a pýchou. V čiach tých, s ktorými žijeme uvidíme svoje skutočné „ja“, skúposť, obviňovanie, nútenie a závisť. Bojujeme s tými najbližšími o„piedestál“. Život ako konkurenčný boj o moje „ja“! „Ja“ alebo“ my“? Riešením je mentalita hojnosti a 10 slov v štyroch vetách.

Evanjelium podľa Matúša – kapitola 5, 38-48

Počuli ste, že bolo povedané: „Oko za oko a zub za zub. No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty nechaj aj plášť. …


Dôvera III.
Voči Bohu

Odkiaľ však vziať silu k prvému a druhému kroku? Sú to len pekné slová, alebo to môže byť realita? Nasleduje krok tretí: „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo, a toto všetko dostanete navyše.“ Kľúč spočíva v tomto: Naša láska je pokračovaním Božej lásky k nám. Boh je láska. Kresťanská láska je Boh sám. Nedá sa vyrobiť ani vyprodukovať nijakou technológiou. Na nás je len otvoriť mu srdce.

Evanjelium podľa Matúša – kapitola 6, 24-34

Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone. Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? …


Dôvera IV.
V prikázania

Nestačí si postaviť pevný dom (rodinu, vzťahy, úspech), ale treba ho postaviť na pevnom základe. To, čo je na piesku sa časom zrúti. A možno nám na hlavu. Ide teda o ochranu a záchranu nášho života. Aj v tom je výhoda byť kresťanom! Vieme, na čom stavať. „Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske.“

Evanjelium podľa Matúša – kapitola 7, 21-27

Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane,“ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia: „Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?“ …


1. pôstna nedeľa (1. a 2. prikázanie)
Moja voľba

Otázka hriechu v mojom živote, ktoréhokoľvek, to nie je len otázka nejakej veci, nejakého skutku, to je oveľa vážnejšia otázka ako si myslíme. Je to otázka výberu mojich bohov. Výberu Boha môjho života. Aždy máme na výber. Boh naše rozhodnutia rešpektuje.

Evanjelium podľa Matúša – kapitola 4, 1-11

Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“
On odvetil: „Napísané je: – Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ …

PRIDANÉ 1. október, 2012 o 20:27
Vyhľadávanie

Prihlásenie