Don Bosco a Preventívny systém

AHOJTE,

v tejto časti by som chcel trochu rozobrať to, čo už všetci poznáme, bol by som rád keby táto časť vznikala SPOLOČNE, z našich skúseností, z toho čo poznáme a zo skúsenosti Dona Bosca. túto časť by som potom chcel urobiť prístupnú pre pomocných animátorov, ale aj pre nás aby sme z nej mohli čerpať veci o preventívnom systéme…crossheartlogo1

 
Srdce: láska Ježiša – Dobrého Pastiera
Heslo: Daj mi duše, ostatné si vezmi
Centrum všetkého: mladí
Cieľ: vychovať statočných občanov, dobrých kresťanov a raz šťastných obyvateľov neba= integrálna výchova
Miesto pôsobenia: dom, škola, kaplnka, dvor – toto sa teraz hovorí ináč, ale neviem to nájsť – na domkárskom kalendáriku je taký štvorlístok, ak by si tonašla

3 piliere –ROZUM

sa týka animátora: má zdravý sedliacky rozum osvietený Duchom Svätým, rozvážnosť
štúdium, aby lepšie pochopil zvereného
snaží sa uvažovať: vopred( = plánujem),
súčasne (=reagujem, ale ovládam vášne),
dodatočne (= hodnotím)
prejavuje sa: v cieli (viem, čo chcem)
v spôsobe (viem, ako, čo použijem, vysvetlím…)
vzhľadom na mladého: vysvetľujem mu a opieram sa o jeho uvažovanie (aby rozumel)
ak trestám, musí mať vysvetlené prečo, čo zlé urobil

3 piliere – LÁSKAVOSŤ

prejavuje sa sympatiou k mladým, mať radi to, čo majú radi oni, ochota urobiť prvý krok
vytvára ovzdušie pochopenia, dôvery
nie len milovať, ale aj aby cítili, že sú milovaní – to v nich vyvolá pocit spokojnosti
tak sa vytvára atmosféra rodiny a radosti
sme tu preto, aby sme mladým dali spoznať lásku Nebeského Otca
mať radi rovnako všetkých bez uprednostňovania
nie sentimentálna, oporou láskavosti je sila rozumu a viery

3 piliere – NÁBOŽENSTVO

je základným princípom preventívneho systému: „o bastone o religione“ (buď palica, alebo náboženstvo)
2 piliere, na ktorých stojí:
1. sviatosti :sv. zmierenia – ako stretnutie s Bohom – priateľom, šanca na nový začiatok, miesto duchovného sprevádzania a rastu vo svätosti)
Sv. Oltárna – ako osobné stretnutie s Bratom a Priateľom, ktorý ma sprevádza osobne v mojom živote, dáva mi silu, časté návštevy P.J. v Eucharistii, časté prijímanie
2. Panna Mária – Mama a mocná Pomocnica, don Bosco by nikdy nevynechal ruženec v oratóriu, jej sa môžeme zdôveriť so všetkým
vieru opierať o rozum – katechizácia
cvičenie dobrej smrti ako príprava a stála snaha byť dobrí
svätosť bežného kresťana bez výnimočností: A+B-C

Ďalšie dôležité body:

Asistencia– ako priateľská prítomnosť, ktorá je pripravená povzbudiť, prihovoriť sa, usmiať sa, prejaviť záujem a zabrániť možnému zlu

Výchovno-pastoračná komunita – ako rodina, ktorá sa snaží spolupracovať na tom, aby mladí rástli vo svätosti tak, že zabezpečuje „zbiehavosť výchovných zásahov“ (= každý z nás mu ináč povie to isté:)
Bod dobra– viera v to, že v každom mladom je bod prístupný k dobru – ten hľadáme a o ten opierame svoju výchovu
Radosť – ako základná atmosféra, priťahujúca mladých: naša svätosť spočíva v tom, že sme stále veselí; Skáčte, kričte, len nehrešte…
Prostriedky – hra, práca, šport, divadlo, spev, dobré využívanie voľného času, lebo záhaľka je matkou hriechu.. to všetko pre ich rast a radosť
Duchovné sprevádzanie – nie rozhodovanie za mladého, ale sprievodca, ktorý pomáha rozpoznávať Boží plán a cestu šťastia, ako skúsenejší priateľ, ktorý objasňuje problémy
Sloboda– ako jeden zo základných princípov –vedieme od detskej závislosti k slobode dospelosti s jej zodpovednosťou; človek môže byť šťastný, len keď je vnútorne slobodný
Nádej – ako základný postoj vychovávateľa, ktorý sa nevzdá, ale je ochotný obetovať všetko za duše, ako základná cnosť, ku ktorej sa snažíme zvlášť v dnešnej dobe vychovávať mladých

PRIDANÉ 5. november, 2013 o 15:34
Vyhľadávanie

Prihlásenie