Animátorské stretká

STRETKO 10.1 2014

Takže je tu už tento piatok v podstate otváracie stretko novéj témy:

STRETANIE SA S ČLOVEKOM A BOHOM

 

stones-for-liz-gardner-piece-2-500x333

STRETKO 1.11. 2013 

 

HODNOTY, SLOBODA A ZODPOVEDNOSŤ

Hodnoty:

To, čo nám dáva pocit života, je pre nás hodnotou. Skôr ako sa o nich rozprávať ich chceme radostne a bezprostredne prežívať.

 

otázky:

1. Čo ti dáva pocit života?

2. Čo obohacuje tvoj život?

3. Už si objavil to, za čím musíš nekompromisne ísť?

4. Kto alebo čo ti v tej ceste pomáha?

5. Na koľko je pre teba Boh hodnotou?

 

Záver:

V pozadí každého konfliktu, hádky sa vynára otázka hodnôt.  V súčastnosti hodnotou pre každého človeka, kresťana ale aj neveriaceho, je jednoznačne hodnotou Sloboda.

 

Sloboda:

Sloboda je teda jasnou,  ale aj napriek tomu väčšinou málo realizovateľnou hodnotou. Pre mladých ľudí je dôležité získať povedomie slobody. Nejde len o vonkajšiu slobodu (niekoho rozhodnutie ma obmedzuje, vezenie a pod.) ale aj o vnútornú slobodu (strach, úzkosť, komplexy).

 

Otázky:

1. Kedy sa cítim byť slobodný?

2. Kedy sa cítim byť obmedzený?

3. Čo mi najviac bráni v povedomí slobody?

4. Ako som bol vychovávaný(spôsob výchovy-> „povoľne“ a pod…)?

5. ako sa vyrovnávam s existenciou zákonov a prikázaní (svetských ale aj cirkevných a morálnych)?

 

 Záver:

Mladý človek sa ťažko vyrovnáva s obmedzeniami v reálnom živote. Má veľké možnosti a pritom trpí pocitom neslobody, lebo sa nevie rozhodovať  alebo zrieknuť sa toho čo je menej pre niečo čo je viacej. V skupine sloboda nadobúda spoločenský rozmer: moja sloboda končí tam kde začína sloboda niekoho druhého. Mladý musia získať citlivosť pre rešpektovanie druhých a súčasne aj odvahu na prezentáciu svojho názoru.

 

Youcat o slobode(otázka 286):

„Sloboda je sila, ktorú nám dáva Boh, aby sme mohli konať úplne samostatne a sami za seba. Sloboda zahŕňa možnosť voliť si medzi dobrom a zlom… Voľba zla je však zneužitím slobody.“

 

Pápež Benedikt XVI o slobode:

„Človek ktorý sa dokonale odovzdal do Božích rúk, nieje nejakou Božou bábkou, nieje nudnou a prispôsobenou bytosťou; nestráca totiž svoju slobodu. Iba človek, ktorý sa úplne odovzdá Bohu, nájde pravú slobodu, veľkou a tvorivou slobodou dobra. Človek, ktorý sa obracia k Bohu, nájde pravú slobodu, veľkú a tvorivú slobodu dobra. Človek, ktorý sa obracia k Bohu, nebude menším, lebo skrze Boha a spolu s ním rastie, stáva sa väčším, božským, stáva sa skutočne sebou samým.“

 

Zodpovednosť:

Z citátu z YOUCAT vyplýva, že zo slobodou prichádza aj zodpovednosť, zodpovednosť za svoje rozhodnutia a zodpovednosť za druhých, ktorých svojimi rozhodnutiami ovplyvnime. Dá sa povedať, že s miera slobody človeka je mierou  jeho schopnosti byť zodpovedný.

 

otázky:

1. Ako prijímam svoje zodpovednosti?

2. Ako ich spĺňam?

3. Na aké ťažkosti narážam?

4. Čo je vrchol zodpovednosti v:

-rodine?

-škole?

-stredisku?

-v manželstve voči partnerovi a deťom?

-voči mladým?

voči spoločnosti?

 

YOUCAT o zodpovednosti(otázka 288):

„Človek je zodpovedný za všetko čo koná vedome a dobrovoľne.“

 

Dante Aligilieri:

„Cesta k cieľu začína vtedy, keď prevezmeš plnú zodpovednosť za svoje konanie“

 

Meditka: Mt 5: 13-16

 

 

SCHÉMA OVPLYVŇOVANIA PRVKOV ŽIVOTA (AJ VÝCHOVY)

SCHEMA ps

PRIDANÉ 1. november, 2013 o 14:35
Vyhľadávanie

Prihlásenie