2% pre HODY-TYM

Vážení priatelia HODY-TYMU,

opäť je tu ten čas roka, kedy nám môžete pomôcť a venovať nám 2% z Vašich už zaplatených daní 🙂 Vďaka tejto pomoci vieme naďalej podporovať formáciu animátorov, stretiek či bežné fungovanie oratka, ale aj ako doplnkové financie na akcie ako tábor a pod.

V prípade, že ste sa rozhodli venovať Vaše 2% práve nám, tu nájdete podrobný postup a všetky potrebné tlačivá:

Zamestnanci:

Do 15.02.2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane 2017.
Po jeho obdržaní vyplňte priložené Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Inštrukcie v tlačive vám pomôžu k jeho správnemu vyplneniu. Identifikačné údaje HODY-TYMU sú už v priloženom tlačive predvyplnené.
Najneskôr do 30. apríla 2018 doručte osobne alebo poštou obidve tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane aj Vyhlásenie o poukázaní 2%) daňovému úradu v mieste vášho bydliska. (Alebo ich doneste nám, a my ich radi doručíme.)

Tí, ktorí si daňové priznanie vypĺňajú sami:

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa.
Výška poukazovanej dane musí byť minimálne 3 €.
Do daňového priznania vpíšte identifikačné údaje HODY-TYMU.
Doručte daňové priznanie do 31.03.2018 na daňový úrad podľa miesta vášho trvalého bydliska.

Právnické osoby:
Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%), minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech HODY-TYMU.

V prípade otázok alebo problémov nás môžete kontaktovať na tel. čísle 0949 536 004 (Barbora Kňažková)

Identifikačné údaje HODY-TYM:

Názov: HODY-TYM
Adresa: Ružová 164/4, 924 01 Galanta
Právna forma: občianske združenie
IČO: 50071327

Ďakujeme Vám!

Vyhlásenie 2018

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2017-2018

PRIDANÉ 31. január, 2018 o 13:51
Vyhľadávanie

Prihlásenie