Úpravy webu!

Pozor! Na webe prebiehajú úpravy. Web nemusí byť dostupný istú dobu (cca. 30 minút) dnes a zajtra asi až na 1 hodinu v úplnej aktuálnosti a stabilite (môže nastať rozhádzanie prvkov webu). Prebieha totiž aktualizácia vzhľadu!

Keby ste mali nejaké otázky, môžete kohokoľvek z rady alebo animátorov kontaktovať!

PRIDANÉ 12. august, 2013 o 20:27
  • Stanislav Kubík

    Ako ste si mohli všimnúť, je nahodený nový vzhľad. Tak ako sa vám páči?

  • Stanislav Kubík

    Čoskoro pribudnú prednášky Pátra Kodeta!

Vyhľadávanie

Prihlásenie